4 centrá pre deti a mládež v 3 obciach

CIEĽ PROJEKTU

Týmto projektom zvýšime príležitosti pre zručnosti, talenty, šport a osobnostný rozvoj, zvýšime úroveň vzdelania, a tým odstránime chudobu.

AKTIVITY PROJEKTU

Stratégia a akčný plán inklúzie

Rozšírenie možností aktivít a príležitostí pre zraniteľné deti a mládež

Infraštruktúra pre sieť multifunkčných centier

Zariadenie a vybavenie pre sieť multifunkčných centier

Novinky z projektu

Našim poslaním je výchova detí a mládeže

Našim poslaním je výchova detí a mládeže

V stredu 24. novembra 2021 sa uskutočnila úvodná konferencia k projektu "Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých". Na tejto konferencii sa predstavil aj náš partner Rómske centrum Ternipen, ktorý v rámci projektu zohráva významnú úlohu v oblasti inklúzie...

preèítajte si viac
Pozvánka na priebežnú konferenciu s workshopom

Pozvánka na priebežnú konferenciu s workshopom

POZVÁNKA    na priebežnú konferenciu s workshopom „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“,   v rámci programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“,  ktorá sa uskutoční dňa 08.06.2022  V Spoločenskej sále v Dome kultúry, Strojárska 2060/95,...

preèítajte si viac
Vnímaj srdcom, nie očami

Vnímaj srdcom, nie očami

Dňa 24. novembra 2021 sa uskutočnila úvodná konferencia k projektu "Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých". Na tejto konferencii sa predstavil aj jeden z našich partnerov, Armáda spásy na Slovensku, ktorú vedie major Josef Knoflíček. Jeho prednáška nesie...

preèítajte si viac
Každý človek by mal dostať reálnu príležitosť

Každý človek by mal dostať reálnu príležitosť

Počuli ste už o Armáde spásy? Aké má poslanie a skúsenosti s pomocou tým najslabším v spoločnosti? Armáda spásy je jednou z najväčších armád na svete. Bojuje však hlavne proti chudobe a nerovnosti v spoločnosti. Je medzinárodným hnutím s vyše storočnou tradíciou...

preèítajte si viac
Inkluzívne prístupy na lokálnej úrovni

Inkluzívne prístupy na lokálnej úrovni

Prečo je potrebné vypracovanie lokálnej stratégie inklúzie Rómov? Aké sú podporné mechanizmy pre lokálne inkluzívne nástroje? Odpovede aj na tieto otázky priniesol vo svojej prezentácii „Inkluzívne prístupy na lokálnej úrovni“ splnomocnenec vlády SR pre rómske...

preèítajte si viac

Počet ľudí ohrozených chudobou využívajúcich služby poskytované podporovanými centrami pre mládež

Počet právnických osôb zapojených do projektov

Priemerné predĺženie času (v hodinách týždenne), o ktoré je centrum pre deti a mládež otvorené dlhšie

Spoločným úsilím k zelenej,
konkurencieschopnej a
inkluzívnej Európe

FOTOGALÉRIA