Novinky

KVÍZ MAJSTER 2023

KVÍZ MAJSTER 2023

Projekt Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých ponúka deťom rôzne aktivity na zmysluplné trávenie voľného času. Tentoraz sa inštruktori Tomáš Kepič a Radoslav Mitro pustili do hľadania Kvíz majstra 2023. Hľadanie začína na základných školách a končí sa vo...

preèítajte si viac
Našim poslaním je výchova detí a mládeže

Našim poslaním je výchova detí a mládeže

V stredu 24. novembra 2021 sa uskutočnila úvodná konferencia k projektu "Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých". Na tejto konferencii sa predstavil aj náš partner Rómske centrum Ternipen, ktorý v rámci projektu zohráva významnú úlohu v oblasti inklúzie...

preèítajte si viac
Pozvánka na priebežnú konferenciu s workshopom

Pozvánka na priebežnú konferenciu s workshopom

POZVÁNKA    na priebežnú konferenciu s workshopom „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“,   v rámci programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“,  ktorá sa uskutoční dňa 08.06.2022  V Spoločenskej sále v Dome kultúry, Strojárska 2060/95,...

preèítajte si viac
Vnímaj srdcom, nie očami

Vnímaj srdcom, nie očami

Dňa 24. novembra 2021 sa uskutočnila úvodná konferencia k projektu "Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých". Na tejto konferencii sa predstavil aj jeden z našich partnerov, Armáda spásy na Slovensku, ktorú vedie major Josef Knoflíček. Jeho prednáška nesie...

preèítajte si viac
Každý človek by mal dostať reálnu príležitosť

Každý človek by mal dostať reálnu príležitosť

Počuli ste už o Armáde spásy? Aké má poslanie a skúsenosti s pomocou tým najslabším v spoločnosti? Armáda spásy je jednou z najväčších armád na svete. Bojuje však hlavne proti chudobe a nerovnosti v spoločnosti. Je medzinárodným hnutím s vyše storočnou tradíciou...

preèítajte si viac
Inkluzívne prístupy na lokálnej úrovni

Inkluzívne prístupy na lokálnej úrovni

Prečo je potrebné vypracovanie lokálnej stratégie inklúzie Rómov? Aké sú podporné mechanizmy pre lokálne inkluzívne nástroje? Odpovede aj na tieto otázky priniesol vo svojej prezentácii „Inkluzívne prístupy na lokálnej úrovni“ splnomocnenec vlády SR pre rómske...

preèítajte si viac
Kapitoly z histórie Rómov

Kapitoly z histórie Rómov

Viete aké bolo prvé pomenovanie rómskeho etnika? Aký je pôvod a význam pomenovaní Cigáni, Rómovia, Gypsy? Čo skutočne symbolizuje koleso v rómskej vlajke? Alebo aké dôležité je poznať históriu Rómov pre zlepšenie vzťahov v spoločnosti? Odpovede nie len na tie to...

preèítajte si viac
Alternatívna cesta k inklúzii

Alternatívna cesta k inklúzii

Viete aké aktivity a činnosti vykonáva Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu v Snine? Aké možnosti ponúka v oblasti podpory integrácie a sociálnej inklúzie? V prezentácii “Alternatívna cesta k inklúzii”, ktorú predniesla PhDr. Ivana Lechanová v rámci úvodnej...

preèítajte si viac
Tvorivou prácou k inklúzii

Tvorivou prácou k inklúzii

Poznáte Komunitné centrum Kotva v obci Ulič? Aké služby poskytuje a aké činnosti vykonáva? Čo je komunitná práca a aká je úloha komunitného pracovníka? V obsiahlej prezentácii “Tvorivou prácou k inklúzii” nájdete nielen informácie ohľadom Komunitného centra Kotva, ale...

preèítajte si viac
Športová vianočná výzva „Vianoce v pohybe“

Športová vianočná výzva „Vianoce v pohybe“

Počas vianočných prázdnin si oddelenie školstva a mládeže Mesta Snina pripravilo pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, športovú vianočnú výzvu “Vianoce v pohybe”. Cieľom výzvy bolo deti a mládež inšpirovať k pohybu, aby vianočné...

preèítajte si viac