Obec Ulič v rámci projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“, financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, úspešne dokončila výstavbu krásneho vonkajšieho environmentálneho centra pre deti. Toto centrum sa nachádza v rámci komunitného centra Kotva Ulič.

Vonkajšie envirocentrum ponúka množstvo prvkov, prostredníctvom ktorých sa deti môžu učiť o životnom prostredí zážitkovým spôsobom. Medzi tieto prvky patria vonkajšia pec, domčeky pre hmyz a vtáky, kompostovisko, vyvýšené záhony, pocitový chodník a informačná tabuľa.

Cieľom Vonkajšieho envirocentra je vytvoriť vhodné a bezpečné prostredie pre deti, ktoré navštevujú toto centrum. Prostredníctvom zážitkového učenia budú deti môcť plniť úlohy s environmentálnym zameraním a spoznávať okolitý prírodný svet. Týmto spôsobom sa deti naučia mať pozitívny vzťah k prírode a budú tráviť zmysluplný čas obklopené životom prírody.

Vonkajšie envirocentrum je vynikajúcou príležitosťou pre deti z Uliča a okolitých obcí, aby si rozšírili svoje vedomosti o prírode a ochrane životného prostredia. Toto centrum vytvára aj možnosti na spoločné aktivity a zážitky s kamarátmi, čím posilňuje spoločenstvo a puto medzi deťmi.