Výhercov sme za ich snaženie ocenili peknými cenami. Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme za zaslané básne. Po overení a spočítaní všetkých platných hlasov sa výhercami októbrovej výzvy stali:

1. miesto – Tamara Haburajová / 170 hlasov
2. miesto – Jaroslav Baláž / 77 hlasov
3. miesto – Juraj Zubko / 59 hlasov

Víťazom je každý zúčastnený. Výzva nebola vôbec jednoduchá. Podmienkou bolo doručiť báseň, ktorá by obsahovala najmenej dve strofy, a boli v nej použité slová srdce, zdravie, úcta a príležitosť. Básnička mohla byť v podobe napísaného textu, alebo aj odrecitovaná v krátkom videu. Súťažne básne si môžete pozrieť v článku „Hlasovanie – Októbrová výzva „Básnička zo srdiečka“ pre mesiac úcty k starším

Fotky z odovzdávanie cien si môžete pozrieť v našej galérií.

Výhercom gratulujeme a ďakujeme za krásne básne.