Tvorivou prácou k inklúzii

Poznáte Komunitné centrum Kotva v obci Ulič? Aké služby poskytuje a aké činnosti vykonáva? Čo je komunitná práca a aká je úloha komunitného pracovníka?

V obsiahlej prezentácii “Tvorivou prácou k inklúzii” nájdete nielen informácie ohľadom Komunitného centra Kotva, ale aj poznatky o komunitnej práci, ako aj práci s deťmi a mládežou v obci Ulič. Prostredníctvom komunitných pracovníčok Mgr. Jany Wienerovej a Mgr. Ing. Anny Harkotovej spoznáte príklady dobrej praxe v oblasti sociálnej inklúzie s miestnou komunitou v obci Ulič.

Komunitné centrum Kotva je partnerom projektu “Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých”, ktorý je spolufinancovaný z nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Samotná prezentácia bola súčasťou úvodnej konferencie k predstaveniu projektu.