Športová vianočná výzva „Vianoce v pohybe“

Počas vianočných prázdnin si oddelenie školstva a mládeže Mesta Snina pripravilo pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, športovú vianočnú výzvu “Vianoce v pohybe”. Cieľom výzvy bolo deti a mládež inšpirovať k pohybu, aby vianočné prázdniny neboli len o o sladkostiach, darčekoch a sedení pri televízií.

V rámci výzvy sa bolo možné zapojiť do štyroch kategórií:

kategória – materské školy – 10 drepov,
kategória – 1. stupeň ZŠ – 20 jumping jacks (hviezdicový skok),
kategória – 2. stupeň ZŠ – 10 angličákov,
kategória – študenti SŠ – ľubovoľná trasa na 3 km.

Svoje najlepšie výkony mohli zúčastnené deti, žiaci a študenti posielať vo forme videa (pri 4. kategórií foto z aplikácie) na zadanú emailovú adresu Tomaša Kepiča, ktorý je športovým inštruktorom v rámci aktivít projektu “Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých”.

Výzvy sa zúčastnili deti aj žiaci v rozmedzí od 2 do 18 rokov. Celkovo sa zapojilo 83 mladých športovcov z materských, základných a stredných škôl. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí asistovali svojim deťom pri natáčaní videí. Zaslali množstvo skvelých výkonov obohatených o vianočnú atmosféru, za čo vám patrí veľká vďaka.

Rozhodovanie bolo veľmi ťažké a rozhodovali aj stotiny sekúnd, preto sa zohľadňovalo aj technické prevedenie cvikov. Víťaz v každej kategórii získal permanentku na 10 hodinových vstupov do vodného sveta v Plavárni Snina. Bez odmeny neostali ani 2. a 3. miesto v podobe darčekového balíčka.

1. Kategória:

1.miesto / Matej Sentivan – MŠ Budovateľská

2.miesto / Stelka Zuščáková – MŠ Kukučínova

3. miesto/  Denis Vodal – MŠ Palárikova

2. Kategória:

1.miesto / Tatiana Mandzáková – ZŠ P. O. Hviezdoslava

2.miesto / Daniela Poldruháková – ZŠ P.O. Hviezdoslava

3.miesto / Soňa Čopiková – ZŠ Študentská

3. Kategória:

1.miesto / Gabriel Poldruhák – Gymnázium Snina

2.miesto / Eduard Hamerlík – ZŠ Komenského

3.miesto / Martin Hamerlík – ZŠ Komenského

4. Kategória:

1.miesto / Alexandra Hulajová – Cirkevná spojená škola

2.miesto / Tomáš Špitalik – Stredná priemyselná škola

3.miesto / Tomáš Maťoška – Cirkevná spojená škola

Všetkým víťazom gratulujeme a máme veľkú radosť zo všetkých výkonov, ktoré boli zaslané.  Veríme, že sa  výzva páčila a tešíme sa na ďalšie športové aktivity. Športu zdar!