Každý človek by mal dostať reálnu príležitosť

Počuli ste už o Armáde spásy? Aké má poslanie a skúsenosti s pomocou tým najslabším v spoločnosti?

Armáda spásy je jednou z najväčších armád na svete. Bojuje však hlavne proti chudobe a nerovnosti v spoločnosti. Je medzinárodným hnutím s vyše storočnou tradíciou pomoci tým najslabším a najohrozenejším skupinám obyvateľstva v rôznych kútoch sveta. Svoje pôsobenie má aj na Slovensku.

V rámci prezentácie „Každý človek by mal dostať reálnu príležitosť“, ktorú odprezentovali Wouter Johannes Van Gooswilligen a Bo Christoffer Brekke z nórskej Armády spásy (Frelsesarmeen), získate nielen poznatky o práci tejto medzinárodnej organizácie, ale aj inšpiráciu pre úspešnú sociálnu inklúziu hlavne s marginalizovanými skupinami v našej spoločnosti.

Armáda spásy Nórska je jedným z partnerov projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“ financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Svojím pôsobením sa podieľa hlavne na tvorbe Stratégie a akčného plánu sociálnej inklúzie v okrese Snina.