Kapitoly z histórie Rómov

Viete aké bolo prvé pomenovanie rómskeho etnika? Aký je pôvod a význam pomenovaní Cigáni, Rómovia, Gypsy? Čo skutočne symbolizuje koleso v rómskej vlajke? Alebo aké dôležité je poznať históriu Rómov pre zlepšenie vzťahov v spoločnosti?

Odpovede nie len na tie to otázky nájdete v prezentácií pána prof. PhDr. Reného Lužicu, ArtD., ktorý predstavil krátky historický exkurz do problematiky pôvodu a používania pomenovaní rómskeho etnika v kontexte rôznych historických období a obývaných území. Prezentáciu pán profesor predniesol v rámci úvodnej konferencie „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“ , ktorá sa konala 24. novembra 2021 v historických priestoroch kaštieľa v Snine.

Vypočujte si prezentáciu pána profesora Lužicu, ktorá vás určite obohatí o nové poznatky a priblíži vám malú časť z histórie Rómov.