Vnímaj srdcom, nie očami

Dňa 24. novembra 2021 sa uskutočnila úvodná konferencia k projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“. Na tejto konferencii sa predstavil aj jeden z našich partnerov, Armáda spásy na Slovensku, ktorú vedie major Josef Knoflíček. Jeho prednáška nesie krásne posolstvo – „Vnímaj srdcom, nie očami“. Čo sa pod týmto slovami ukrýva? To sa dozviete v úvahe, ktorá reflektuje poslanie tohto medzinárodného hnutia. Ich posolstvo je založené na Biblii a služba je motivovaná láskou k Bohu. Ich poslaním je kázať evanjelium, dobrú správu o Ježišovi Kristovi a v jeho mene napĺňať ľudské potreby bez akejkoľvek diskriminácie. Taktiež podporujú vzdelávanie, angažujú sa v boji proti chudobe a v ďalších oblastiach všeobecne prospešných činností na miestnej aj celospoločenskej úrovni.

„Podporené grantom od nórskych občanov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

www.sninaprevsetkych.sk , www.norwaygrants.sk