VEREJNÉ OBSTARÁVNIE

31.03.2022Výzva na predkladanie ponúk – Realizácia stavebných prác na stavbe Open Sports Center – Multifunkčné centrum

Výzva na predkladanie cenových ponúk: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/554102

23.03.2022Výzva na predkladanie ponúk – Dodávka a montáž detského a workout ihriska

Výzva na predkladanie cenových ponúk: https://www.obeculic.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-a21-158

28.02.2022 – Výzva na predkladanie ponúk – Tvorba dokumentárneho videa o projekte Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých pod názvom Všetci sme rovnakí ľudia

Výzva na predkladanie cenových ponúk: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3203749

Objednávka: https://snina.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#snina/organizacia/snina/2022/OBJ/8526212544

22.11.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Vytvorenie webovej stránky o projekte „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“

Výzva na predkladanie cenových ponúk: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3176338

Objednávka: https://snina.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#snina/organizacia/snina/2021/OBJ/7540103189