Našim poslaním je výchova detí a mládeže

V stredu 24. novembra 2021 sa uskutočnila úvodná konferencia k projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“. Na tejto konferencii sa predstavil aj náš partner Rómske centrum Ternipen, ktorý v rámci projektu zohráva významnú úlohu v oblasti inklúzie marginalizovaných skupín obyvateľstva.

V prednáške s názvom „Našim poslaním je výchova detí a mládeže“ predstavila PhDr. Zuzana Kotlárová, PhD. doterajšiu prácu tohto dobrovoľného združenia detí a mládeže. Ich základnými cieľmi je obnova, ochrana a rozvoj tradičnej rómskej ľudovej kultúry. Rovnako aj podpora tradičných rómskych remesiel.