Inkluzívne prístupy na lokálnej úrovni

Prečo je potrebné vypracovanie lokálnej stratégie inklúzie Rómov? Aké sú podporné mechanizmy pre lokálne inkluzívne nástroje?

Odpovede aj na tieto otázky priniesol vo svojej prezentácii „Inkluzívne prístupy na lokálnej úrovni“ splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ing. Ján Hero, ktorý je zároveň aj garantom projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“. V prezentácii zdôvodňuje potrebu vypracovania lokálnej stratégie inklúzie Rómov s dôrazom na podporné mechanizmy pre lokálne inkluzívne prístupy, hlavne v oblastiach vzdelávania, zdravia, zamestnanosti a nediskriminácie.

Vypočujte si prezentáciu pána splnomocnenca vlády, kde môžete nájsť aj odporúčania a jednotlivé kroky k zlepšeniu úspešnosti inklúzie Rómov aj v našom meste a okrese.

„Podporené grantom od nórskych občanov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“