Mesto Snina sa aj tento rok snaží rozšíriť voľnočasové aktivity pre deti základných škôl. Vďaka projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“, ktorý sa realizuje z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, majú teraz deti k dispozícii ešte viac možností, ako sa zapojiť do aktívneho životného štýlu.

Inštruktori projektu pripravili pre žiakov prvého stupňa základných škôl nové pohybové aktivity, ktoré majú byť zaujímavé a hravé. Cieľom je, aby deti videli pohyb ako niečo zábavné a príjemné, a tým ich motivovať k pravidelnému pohybu.

Takéto aktivity sú pre deti veľmi dôležité, pretože pomáhajú v rozvoji kostí, svalov a celkového fyzického zdravia. Okrem toho pohyb zvyšuje sebadôveru a sebahodnotu, pretože deti vidia, že dokážu dosiahnuť svoje stanovené ciele a zlepšovať sa.

Projekt „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“ umožňuje deťom tráviť svoj voľný čas zaujímavým a zdravým spôsobom. Navyše, keďže sú tieto aktivity zadarmo, sú dostupné aj pre deti zo sociálne slabších rodín.

Mesto Snina sa snaží aj týmto spôsobom a projektom poskytnúť deťom v meste nové a zaujímavé spôsoby, ako tráviť svoj voľný čas.