POZVÁNKA 

  na priebežnú konferenciu s workshopom „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“,  

v rámci programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“, 

ktorá sa uskutoční dňa 08.06.2022 

V Spoločenskej sále v Dome kultúry, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina 

  

Harmonogram priebežnej konferencie

 

 • 08:30 – 09:00 Registrácia  
 • 09:00 – 09:20 Slávnostné otvorenie 

Ing. Daniela Galandová, primátorka, Mesto Snina   

 • 09:25 – 09:45 Prezentácia projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“ 

Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD., vedúca oddelenia strategického rozvoja  

 • 09:50 – 10:05 Prezentácia: Aktivity, ktoré spájajú 

Ing. Tomáš Kepič, Športový inštruktor a Radoslav Mitro, Inštruktor vzdelávania a osobnostného rozvoja  

 

 • 10:10 – 10:30 Coffee break  

 

 • 10:35 – 10:50 Prezentácia: Multifunkčné centrum 4.0 

Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou  

 • 10:55 – 11:10 Prezentácia: Zmena 21 

Mr. Milan Šefčík, Armáda spásy Slovensko  

 • 11:15 – 11:30 Prezentácia: Dôležitý je rovnaký prístup ku všetkým 

PhDr. Zuzana Kotlárová, Phd., Rómske centrum Tenipen  

 • 11:35 – 11:55 Prezentácia: Každé dieťa je jedinečné 

Mgr. Jana Wienerová, Mgr. Ing Anna Harkotová, Komunitné centrum Kotva  

 

 • 12:00 – 13:00 Obed   

 

 • 13:05 – 13:30 Tanečné vystúpenie detí  
 • 13:35 – 13:50 Prezentácia: Polievka, mydlo, spása 

Wouter Johannes van Gooswilligen, Armáda spásy Nórsko  

 • 13:55 – 14:10 Prezentácia: Skúsenosti s prácou pre Armádu spásy Nórsko 

Kristina Jørstad Bock, Poradca pre Armádu spásy Nórsko  

 • 14:15 – 14:30 Prezentácia: Pouličný futbal 

Rune Isegran, expert pre Pouličný futbal, Armáda spásy Nórsko  

 

 • 14:30 Záver konferencie 

 

  RSVP: Prosíme, potvrďte svoju účasť vyplnením krátkeho online formulára, ktorý nájdete tu: https://forms.gle/R6VtSrv1jjtxsX5W6

  Zmena programu vyhradená. 

   „Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“ 

www.norwaygrants.sk