Aktivity Mestského futbalového klubu Snina a jeho rozvoj

Viete ako sa Mestský futbalový klub Snina spolupodieľa na sociálnej inklúzii v našom meste? Akou formou pracuje s deťmi a mládežou? Poznáte vízie a ciele tohto klubu?

Odpovede na tieto otázky, ale aj predstavenie samotného klubu a jeho činností, nájdete v prezentácii “Aktivity Mestského futbalového klubu Snina a jeho rozvoj”, ktorú prezentoval Ing. Tomáš Kepič, asistent trénera a športový inštruktor oddelenia školstva a mládeže Mesta Snina. Prezentácia bola súčasťou úvodnej konferencie “Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých”, ktorá sa konala 24. novembra 2021 v historických priestoroch kaštieľa v Snine.

Šport a súvisiace aktivity prispievajú nielen pre osobnostný rozvoj, ale aj pre vytváranie vzájomných vzťahov a priateľstiev medzi deťmi a mládežou z rôznych prostredí. Mestský futbalový klub Snina je aktívnou organizáciou a partnerom v rámci sociálnej inklúzie a práce s deťmi a mládežou.